Розділи закони збереження: 5.1. ВИДИ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ 5.2. МАТЕМАТИЧНИЙ І ПРУЖИННИЙ МАЯТНИКИ 5.3. МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ 5.4. ЗВУКОВІ ХВИЛІ

5.1. ВИДИ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ

Механічні коливання – це рухи тіла (або системи тіл), які відбуваються біля певного положення рівноваги та які точно або приблизно повторюються через рівні інтервали часу.

Зміщення х – це відстань від положення рівноваги до точки, в якій у даний момент часу перебуває тіло, що коливається.

Коливання, амплітуда яких із часом не змінюється, називають незатухаючими. Коливання, амплітуда яких із часом зменшується, називають затухаючими.

Вільні коливання – це коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи після того, як її було виведено з положення рівноваги.

Вимушені коливання — це коливання, які відбуваються в системі внаслідок дії зовнішньої сили, що періодично змінюється.

Незатухаючі коливання, які відбуваються в системі за рахунок надходження енергії від постійного джерела, що регулюється самою системою, називають автоколиваннями.

Коливання, під час яких координата х тіла, що коливається, змінюється з часом t за законом косинуса (або синуса), називають гармонічними коливаннями:

або

А – амплітуда коливань, ωt+φ0 – фаза коливань, φ0 – початкова фаза коливань, ω – циклічна частота коливань: