Х

Хвилі звукові – це механічні хвилі з частотами від 20 Гц до 20 кГц.

Хвилі довжина – це відстань між двома найближчими точками, які коливаються синхронно; відстань, на яку поширюється хвиля за час, що дорівнює періоду.

Хвиля – процес поширення в просторі коливань речовини або поля.

Хвиля поздовжня – хвиля, в якій частинки середовища коливаються вздовж напрямку поширення хвилі.

Хвиля поперечна – хвиля, в якій частинки середовища коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі.

Холодильний пристрій – це пристрій циклічної дії, який підтримує в холодильній камері температуру нижчу, ніж температура довкілля.