З

Заломлення світла – зміна напрямку поширення світла в разі його проходження через межу поділу двох середовищ.

Затухаючі коливання – коливання, амплітуда яких із часом зменшується.

Звукові (акустичні) хвилі – це механічні хвилі з частотами від 20 Гц до 20 кГц.

Змінний струм – це вимушені коливання електричних зарядів у провіднику під дією прикладеної змінної ЕРС.

Зміщення – це відстань від положення рівноваги до точки, в якій у даний момент часу перебуває тіло, що коливається.