Розділи електричний струм в різних середовищах: 14.1. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У МЕТАЛАХ 14.2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ 14.3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У ГАЗАХ 14.4. ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКІВ

14.1. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У МЕТАЛАХ

Електричний струм у металах являє собою напрямлений рух вільних електронів.

За відсутності електричного поля вільні електрони в металах рухаються хаотично. Якщо ж у металевому провіднику створити електричне поле, то вільні електрони, не припиняючи свого хаотичного руху, починають рухатися напрямлено.

Залежність опору металевих провідників від температури передається. формулою:

де R0, R – опори провідника відповідно за температури 0 ºC і за даної температури t; α – температурний коефіцієнт опору.

У разі зниження температури деяких металів до температур, близьких до абсолютного нуля, їхній опір стрибком падає до нуля. Це явище називають надпровідністю.