І

Ідеальний газ – це фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у моменти зіткнення.

Ізобарний процес – процес змінювання стану даного газу деякої маси, що відбувається за незмінного тиску.

Ізопроцес – процес, під час якого один із макроскопічних параметрів деякої маси даного газу залишається незмінним.

Ізотермічний процес – процес змінювання стану даного газу деякої маси, що відбувається за незмінної температури.

Ізотопи – атоми того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів.

Ізотропія – незалежність фізичних властивостей від напрямку, обраного в тілі.

Ізохорний процес – процес змінювання стану даного газу деякої маси, що відбувається за незмінного об'єму.

Імпульс тіла – це векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху.

Інертність – властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла під дією сили потрібен деякий час.

Інерція – явище збереження тілом стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані.

Інтерференція – це явище накладання хвиль, унаслідок якого в певних точках простору спостерігається стійке в часі посилення або послаблення результуючих коливань.

Інфразвук – механічні хвилі, частота яких менша від 20 Гц.