Й

Йонізація – утворення електрично заряджених частинок – вільних електронів та йонів з електрично нейтральних частинок середовища.

Йонізуюче випромінювання – випромінювання, яке під час взаємодії з речовиною спричиняє йонізацію складових його атомів і молекул, тобто перетворює нейтральні атоми або молекули на йони.