Т

Температура – фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи.

Тепловий двигун – теплова машина циклічної дії, яка енергію, що виділяється під час згоряння палива, перетворює на механічну роботу.

Теплопередача (теплообмін) – процес зміни внутрішньої енергії тіла або частин тіла без виконання роботи.

Тіло відліку – тіло, відносно якого розглядають рух усіх інших тіл, про які йдеться в певній задачі.

Точка роси – температура, за якої відносна вологість повітря сягає 100 %, тобто водяна пара в повітрі стає насиченою.

Траєкторія руху – уявна лінія, в кожній точці якої послідовно перебувала матеріальна точка під час руху.

Транзистори – напівпровідникові прилади з двома п-р-переходами.

Трансформатор – електромагнітний пристрій, що перетворює змінний струм однієї напруги на змінний струм іншої напруги за незмінної частоти.