Розділи динаміки: 2.1. ІНЕРЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ. ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА 2.2. СИЛА. МАСА. ДРУГИЙ І ТРЕТІЙ ЗАКОНИ НЬЮТОНА 2.3. ГРАВІТАЦІЙНЕ ПОЛЕ. СИЛА ТЯЖІННЯ 2.4. СИЛА ПРУЖНОСТІ. ВАГА ТІЛА 2.5. СИЛА ТЕРТЯ

2.1. ІНЕРЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ. ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Закон інерції Ґалілея: тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою, якщо на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані.

Явище збереження тілом стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля або їхні дїі скомпенсовані, називають явищем інерції.

Систему відліку, відносно якої спостерігається явище інерції, називають інерціальною системою відліку.

Перший закон механіки Ньютона існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не діють жодні сили або якщо ці сили скомпенсовані.

Як інерціальні зазвичай використовують СВ, пов’язані із Землею. Будь-яка СВ, що рухається відносно інерціальної СВ рівномірно прямолінійно, теж є інерціальною. В усіх інерціальних СВ перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов.