ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФІЗИЧНІ КОНСТАНТИ
Атомна одиниця маси 1 а.о.м. = 1,6605387·10-27 кг
Електрична стала ε0 = 8,854·10-12 Ф/м
Елементарний електричний заряд e = -1,602·10-19 Кл
Магнітна стала μ0 = 4𝜋·10-7 Гн/м
Маса Землі Мз ≈ 5,98·1024 кг
Маса спокою електрона me = 9,109383·10-31 кг
Маса спокою нейтрона mn = 1,674927·10-27 кг
Маса спокою протона mp = 1,672622·10-27 кг
Нормальний атмосферний тиск p0 = 101325 Па
Перший борівський радіус r0 = 5,2917706·10-11 м
Питомий заряд електрона e/me = -1,758820·1011 Кл/кг
Прискорення вільного падіння g = 9,80665 м/с2
Радіус Землі Rз ≈ 6,37·106 м
Стала Авогадро NA = 6,022·1023 моль-1
Стала Больцмана k = 1,3807·10-23 Дж/м
Стала Планка h = 6,626069·10-34 Дж·с
Стала Рідберга R = 109737,315 см-1
Стала Фарадея F = NA·e = 9,648533·104 Кл/моль
Універсальна газова стала R = 8,31441 Дж/(моль·К)
Швидкість світла у вакуумі с = 299792458 м/с ≈ 3·108 м/с