ПРО ДОВІДНИК

Даний довідник розроблений викладачем Відокремленого структурного підрозділу «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж ПДАУ Конкіною Т.М. з метою формування системи фізичних знань, приділивши головну увагу розвитку природничо-наукової компетентності та формуванню природничо-наукової картини світу.

Це електронне довідкове видання прикладного характеру адресовано здобувачам повної загальної середньої освіти та всім, хто бажає одержати, узагальнити та систематизувати знання з фізики на основі сучасних теорій, підготуватися до модульного, підсумкового контролю та зовнішнього незалежного оцінювання.

Довідник містить систематизований матеріал, що охоплює розділи:

«Кінематика»;

«Динаміка»;

«Статика»;

«Закони збереження»;

«Механічні коливання і хвилі»;

«Елементи СТВ»;

«Ідеальний газ»;

«Вологість повітря»;

«Властивості рідин»;

«Властивості твердих тіл»;

«Основи термодинаміки»;

«Електричне поле»;

«Постійний електричний струм»;

«Електричний струм в різних середовищах»;

«Магнітне поле»;

«Електромагнітна індукція»;

«Коливальний контур»;

«Змінний струм»;

«Електромагнітні хвилі»;

«Хвильова оптика»;

«Квантова оптика»;

«Атомна та ядерна фізика».

Даний довідковий ресурс надає можливість користувачам отримати швидкий доступ до необхідного розділу, здійснити пошук інформації за ключовими словами. В кожній темі розділу наведено основні поняття й закони класичної та сучасної фізики, означення фізичних величин та явищ, формули для обчислення фізичних величин, фундаментальні фізичні сталі, інформацію про відомих вчених тощо.

Текстові та мультимедійні матеріали електронного довідника поєднані у цілісну систему для пошуку, опрацювання, аналізу та використання навчальної інформації згідно з діючою програмою з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Для поглибленого засвоєння основних фізичних понять та явищ додається глосарій, в кожному навчальному блоці передбачено контроль знань у вигляді інтерактивних вправ для самоперевірки. Це обумовлює можливість ефективного використання електронного довідника викладачами для проведення навчальних занять, організації індивідуального та дистанційного навчання, а також здобувачами освіти з метою самопідготовки.

В наш час знання основ фізики потрібні кожному, щоб мати правильну уяву про навколишній світ, зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, оволодіти основними методами наукового пізнання та використати набуті знання в практичній діяльності.

На сторінках довідника ви зустрінете імена багатьох видатних вчених, здійсните подорож у дивовижний світ відкриттів, знайдете відповіді на різноманітніші питання про природні явища, винаходи та сучасні технології.

Успіхів вам у вивченні та вдосконаленні знань з фізики!