ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

1. Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ за ред. В.Г. Бар'яхтара, С.О. Довгого. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 272 с.

2. Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ за ред. В.Г. Бар'яхтара, С.О. Довгого. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 272 с.

3. Кордун Г. Г. Історія фізики: навч. посіб. 3-тє вид., переробл. і допов. Київ: Вища школа, 1993. 280 с.

4. Садовий М. І., Трифонова О. М. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття: навч. посіб. 2-ге вид., переробл. і допов. Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. 436 с.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

1. Веселка. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Веселка (дата звернення: 15.09.2019)

2. Історія фізики. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_фізики (дата звернення: 15.09.2019)

3. Міраж. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Міраж (дата звернення: 15.09.2019)

4. Нітинол. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Нітинол (дата звернення: 15.09.2019)

5. Підбірка цікавих фактів з фізики. URL: https://cikavi-fakty.com.ua/pidbirka-cikavux-faktiv-z-fiziku (дата звернення: 15.09.2019)

6. Приплив. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Приплив (дата звернення: 15.09.2019)

7. Припливи і відпливи. URL: http://webmandry.com.ua/pryplyvy-i-vidplyvy/ (дата звернення: 15.09.2019)

8. Це цікаво... URL: http://ternofizik.blogspot.com/p/blog-page_24.html (дата звернення: 15.09.2019)

9. Цікаві факти з життя відомих фізиків. URL: https://sites.google.com/site/cikavifakti111/cikavi-fakti-z-zitta-vidomih-fizikiv (дата звернення: 15.09.2019)

10. Цікаві факти з життя вчених URL: http://www.poznavayka.org/uk/nauka-i-svit/tsikavi-fakti-z-zhittya-vchenih/ (дата звернення: 15.09.2019

11. Цікаві факти про блискавки. URL: http://newecolife.com.ua/news/76-ckav-fakti-pro-bliskavki.html (дата звернення: 15.09.2019)

12. Чому птах, що сидить на проводі, не гине від удару струмом? URL: https://cikavo-znaty.com/82-chomu-ptah-scho-sidit-na-provod-ne-gine-vd-udaru-strumom-html/ (дата звернення: 15.09.2019)

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин: Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 25.08.2015 № 914. Дата оновлення: 28.12.2018. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1022-15 (дата звернення: 15.09.2019).

2. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2019 року № 749) Дата оновлення: 19.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12 (дата звернення: 03.09.19)