Я

Ядерна реакція – зміна атомних ядер внаслідок їх взаємодії з елементарними частинками і між собою.

Ядерний (або атомний) реактор – пристрій, в якому підтримується керована реакція поділу ядер.

Ядерні сили – сили, які утримують частинки в ядрі.