Д

Деформація – зміна форми та (або) розмірів тіла.

Джерела електричного струму – пристрої, що перетворюють різні види енергії на електричну енергію.

Дифракція – це явище огинання хвилями перешкод.

Дифузія – процес взаємного проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої, який відбувається внаслідок теплового руху цих молекул.

Діелектрики – речовини, які погано проводять електричний струм: за звичайних умов в них практично відсутні заряди, що можуть вільно пересуватися.

Довжина хвилі – це відстань між двома найближчими точками, які коливаються синхронно; відстань, на яку поширюється хвиля за час, що дорівнює періоду.