ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ основних одиниць SI Основні одиниці SI:
Величина Символ Одиниця Позначення
Довжина l, L метр м
Маса m кілограм кг
Час t секунда с
Сила електричного струму I ампер А
Термодинамічна температура T кельвін К
Кількість речовини N моль моль
Сила світла Iv кандела кд
Визначення основних одиниць SI:

одиниця довжини:

метр – це довжина шляху, що проходить у вакуумі світло за проміжок часу, рівний 1/299 792 458 секунди;

одиниця маси:

кілограм – це одиниця маси, яка дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма;

одиниця часу:

секунда – це час, що дорівнює 9 192 631 770 періодам випромінювання, яке відповідає переходу між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133;

одиниця сили електричного струму:

ампер – це сила постійного струму, який під час проходження по двох прямих паралельних провідниках нескінченної довжини з нехтовно малим круговим поперечним перерізом, що перебувають у вакуумі на відстані 1 метр один від одного, створював би між цими провідниками силу взаємодії, яка дорівнює 2·10-7 ньютон на метр довжини;

одиниця термодинамічної температури:

кельвін – це одиниця термодинамічної температури, яка дорівнює 1/273,16 термодинамічної температури потрійної точки води.

одиниця кількості речовини:

моль – це кількість речовини системи, яка містить стільки структурних елементів, скільки міститься атомів у вуглецю-12 масою 0,012 кг.

одиниця сили світла:

кандела – це сила світла в заданому напрямку від джерела, яке випромінює монохромне випромінювання частотою 540·10-12 Гц, енергетична сила світла якого в цьому напрямку становить 1/683 Вт/ср.

НАЗВИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ десяткових кратних і частинних від одиниць SI

1. Десяткові кратні і частинні від одиниць SI – це одиниці вимірювання, які утворюються за допомогою рекомендованих десяткових множників.

2. Назви та позначення десяткових кратних і частинних від одиниць SI утворюються від назв і позначень одиниць SI за допомогою відповідних префіксів.

3. Назви та позначення десяткових кратних і частинних від одиниці маси утворюються шляхом додавання префіксів до слова «грам» та їх позначень - до позначення «г» («g»).

4. У разі якщо похідну одиницю SI виражено у вигляді дробу, десяткові кратні і частинні від одиниці утворюються шляхом додавання префікса до одиниць у чисельнику, знаменнику або в обох частинах дробу.

5. Не можна застосовувати складені префікси, тобто префікси, утворені шляхом поєднання префіксів, наведених у пункті 6.

6. Множники, префікси та їхні позначення:

Множник Префікс Позна­чення
1012 тера T
109 гіга Г
106 мега М
103 кіло к
102 гекто г
101 дека да
10-1 деци д
10-2 санти c
10-3 мілі м
10-6 мікро мк
10-9 нано н
10-12 піко п