Розділи коливальний контур: 17.1. КОЛИВАЛЬНИЙ КОНТУР

17.1. КОЛИВАЛЬНИЙ КОНТУР

Коливальний контур – це фізичний пристрій, що складається з послідовно з'єднаних конденсатора й котушки індуктивності (рис. 17.1).

Рис. 17.1. Модель (а) та електрична схема (б) коливального контуру: 1 – котушка індуктивності; 2 – конденсатор

Якщо обкладкам конденсатора коливального контуру передати електричний заряд, то в контурі виникнуть вільні електромагнітні коливання – періодична зміна заряду на обкладках конденсатора й сили струму в котушці. Під час вільних електромагнітних коливань енергія електричного поля конденсатора. перетворюється на енергію магнітного поля котушки і навпаки.

Фізична модель, що являє собою коливальний контур, у якому відсутні втрати енергії, називається ідеальним коливальним контуром, а коливання в ідеальному коливальному контурі – власними коливаннями.

Формула для розрахунку періоду власних електромагнітних коливань у коливальному контурі – формула Томсона:

де L – індуктивність котушки, C – ємність конденсатора.