О

Обертова частота – фізична величина, яка дорівнює кількості обертів за одиницю часу.

Опір – це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму.

Оптика – розділ фізики, в межах якого вивчається природа оптичного випромінювання (світла), досліджуються процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною.

Оптика геометрична – це розділ оптики, що вивчає закони поширення світла в прозорих середовищах і принципи побудови зображень в оптичних системах без урахування хвильових властивостей світла.