Е

Еквіпотенціальна поверхня – це поверхня, в усіх точках якої потенціал електростатичного поля має однакове значення.

Електризація – це процес одержання електричного заряду макроскопічними тілами або їх частинами.

Електричне поле – форма матерії, яка існує навколо заряджених тіл і виявляється в дії з деякою силою на заряджене тіло, що перебуває в цьому полі.

Електричний заряд – це фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію.

Електричний струм – це процес напрямленого руху заряджених частинок.

Електроємність відокремленого провідника – скалярна фізична величина, яка характеризує здатність провідника накопичувати заряд і дорівнює відношенню значення електричного заряду відокремленого провідника до його потенціалу.

Електроємність конденсатора – скалярна фізична величина, яка характеризує здатність конденсатора накопичувати заряд і дорівнює відношенню значення заряду однієї з обкладок конденсатора до різниці потенціалів між цією обкладкою і сусідньою.

Електроліз – процес виділення речовин на електродах, пов’язаний з окисно- відновними реакціями, що відбуваються на електродах під час проходження струму.

Електромагнітна індукція – явище створення в просторі електричного поля змінним магнітним полем.

Електромагнітна хвиля – це процес поширення в просторі електричних і магнітних полів, що періодично змінюються.

Електронно-дірковий перехід – це ділянка контакту двох напівпровідників із різними типами провідності.

Електрорушійна сила – це скалярна фізична величина, яка характеризує енергетичні властивості джерела струму та дорівнює відношенню роботи сторонніх сил з переміщення позитивного заряду всередині джерела струму від негативного полюса до позитивного до значення цього заряду.