Розділи статики: 3.1. РІВНОВАГА ТІЛ. МОМЕНТ СИЛИ 3.2. ВИДИ РІВНОВАГИ

3.1. РІВНОВАГА ТІЛ. МОМЕНТ СИЛИ

Рівновага тіла  – це збереження стану руху або стану спокою тіла з плином часу.

Центр мас тіла – це точка перетину прямих, уздовж яких напрямлені сили, кожна з яких спричиняє тільки поступальний рух тіла (рис. 3.1).

Плече d сили  – це найменша відстань від осі обертання тіла до лінії, вздовж якої діє сила (рис. 3.2).

Момент сили М   – це фізична величина, що дорівнює добутку модуля сили F, яка діє на тіло, на плече d цієї сили:

Одиниця моменту сили в СІ – ньютон-метр: [М] = 1 Η·м.