Розділи електромагнітна індукція: 16.1. ПОТІК МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ЗАКОН ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ 16.2. САМОІНДУКЦІЯ. ІНДУКТИВНІСТЬ. ЕНЕРГІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

16.1. ПОТІК МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ЗАКОН ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ

Потік магнітної індукції (магнітний потік) Ф – це фізична величина, яка характеризує розподіл магнітного поля по поверхні, обмеженій замкненим контуром, і чисельно дорівнює добуткові магнітної індукції В на площу S поверхні та на косинус кута α між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні:

Одиниця потоку магнітної індукції в СІ – вебер (Вб); 1Вб = 1Тл·м2.

У замкненому провідному контурі в разі зміни магнітного потоку, що пронизує поверхню, обмежену контуром, виникає електричний струм. Такий струм називають індукційним (наведеним).

Явище створення в просторі вихрового електричного поля змінним магнітним полем називають явищем електромагнітної індукції.

Закон електромагнітної індукції:

Електрорушійна сила індукції дорівнює швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром:

Знак мінус відображає правило Ленца: індукційний струм, який виникає в замкненому провідному контурі, має такий напрямок, що створений цим струмом магнітний потік перешкоджає зміні магнітного потоку, який спричинив появу індукційного струму.