Н

Напруженість електричного поля в даній точці – векторна фізична величина, яка характеризує електричне поле й дорівнює відношенню сили , з якою електричне поле діє на пробний заряд, поміщений у цю точку поля, до значення цього заряду.

Насичена пара – пара, яка перебуває в стані динамічної рівноваги зі своєю рідиною.

Невагомість – стан тіла, за якого вага тіла дорівнює нулю.

Незатухаючі коливання – це коливання, амплітуда яких із часом не змінюється.

Необоротні процеси – процеси, які можуть самочинно відбуватися тільки в одному напрямку.