Розділи закони збереження: 4.1. МЕХАНІЧНА РОБОТА. КІНЕТИЧНА ЕНЕРГІЯ. ПОТУЖНІСТЬ 4.2. ПОТЕНЦІАЛЬНА ЕНЕРГІЯ. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 4.3. ІМПУЛЬС ТІЛА. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ. РЕАКТИВНИЙ РУХ. ПРУЖНЕ І НЕПРУЖНЕ ЗІТКНЕННЯ

4.1. МЕХАНІЧНА РОБОТА. КІНЕТИЧНА ЕНЕРГІЯ. ПОТУЖНІСТЬ

Механічна робота (робота сили) А – це фізична величина, яка характеризує зміну механічного стану тіла й дорівнює добутку модуля сили F, модуля переміщення s і косинуса кута α між вектором сили та вектором переміщення:

Одиниця роботи в СІ – джоуль: [А] = 1Дж = 1Н·м.

Кінетична енергія – це фізична величина, яка характеризує механічний стан рухомого тіла і дорівнює половині добутку маси m тіла на квадрат швидкості v його руху:

Потужність Р (або N) – це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи й дорівнює відношенню роботи А до інтервалу часу t,за який цю роботу виконано:

Одиниця потужності в СІ - ват: [Р] = 1 Вт = 1Дж/с.