Ц

Центр мас тіла – це точка перетину прямих, уздовж яких напрямлені сили, кожна з яких спричиняє тільки поступальний рух тіла.

Циклічна частота – це фізична величина, що характеризує коливання й кількісно дорівнює числу повних коливань, які здійснюються за 2л секунд.