С

Сила – це векторна фізична величина, що є мірою взаємодії тіл, у результаті якої тіло набуває прискорення або деформується.

Сила Ампера – це сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

Сила Лоренца – це сила, з якою магнітне поле діє на рухомі заряджені частинки.

Сила опору середовища (сила в'язкого тертя) – сила, яка виникає під час руху тіла всередині рідкого або газоподібного середовища.

Сила пружності – це сила, яка виникає під час деформації тіла і намагається повернути тіло в недеформований стан.

Сила струму – це фізична величина, яка характеризує електричний струм і дорівнює відношенню заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за інтервал часу, до цього інтервалу.

Сила тертя – це сила, яка виникає під час руху чи спроби руху одного тіла по поверхні іншого або під час руху тіла всередині рідкого чи газоподібного середовища.

Сила тертя ковзання – це сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого і напрямлена протилежно напрямку відносної швидкості руху тіл.

Сила тертя спокою – це сила тертя, яка виникає між дотичними поверхнями двох тіл і перешкоджає виникненню їх відносного руху.

Сила тяжіння – це сила, з якою Земля (або інше астрономічне тіло) притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї.

Система відліку – тіло відліку, пов'язані з ним система координат і прилад для відліку часу.