Розділи електромагнітна індукція: 16.1. ПОТІК МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ЗАКОН ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ 16.2. САМОІНДУКЦІЯ. ІНДУКТИВНІСТЬ. ЕНЕРГІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

16.2. САМОІНДУКЦІЯ. ІНДУКТИВНІСТЬ. ЕНЕРГІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

Явище самоіндукції – явище виникнення вихрового електричного поля в провіднику, в якому тече змінний електричний струм.

Електрорушійну силу індукції, яка створюється в провіднику внаслідок зміни його власного магнітного поля, називають електрорушійною силою самоіндукції.

Закон самоіндукції:

ЕРС самоіндукції прямо пропорційна швидкості зміни сили струму в провіднику:

Коефіцієнт пропорційності L називають індуктивністю провідника.

Індуктивність L – це фізична величина, яка характеризує електричні властивості провідника і чисельно дорівнює ЕРС самоіндукції в разі зміни сили струму в провіднику на 1 ампер за 1 секунду:

Одиниця індуктивності в СІ – генрі (Гн).

Енергія магнітного поля прямо пропорційна квадрату сили струму в провіднику: