Розділи магнітне поле: 15.1. МАГНІТНЕ ПОЛЕ 15.2. СИЛА АМПЕРА 15.3. СИЛА ЛОРЕНЦА

15.3. СИЛА ЛОРЕНЦА

Сила Лоренца – це сила, з якою магнітне поле діє на рухомі заряджені частинки.

Модуль сили Лоренца дорівнює:

де В – магнітна індукція поля, у якому рухається частинка; q – заряд частинки; υ — швидкість руху частинки; α — кут між лінією руху частинки та лінією магнітного поля.

Напрямок сили Лоренца визначають за правилом лівої руки:

Якщо розташувати ліву руку так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а напрямок чотирьох пальців збігався з напрямком швидкості руху позитивно зарядженої частинки (або був напрямлений протилежно напрямку швидкості руху негативно зарядженої частинки), то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок сили Лоренца.

Якщо початкова швидкість руху частинки напрямлена паралельно лініям магнітної індукції поля, то частинка рухатиметься рівномірно прямолінійно; якщо перпендикулярно до цих ліній – рівномірно по колу радіусом:

якщо під кутом – то рівномірно по спіралі.